Verbouwing Paviljoen

De wens voor de aanpak van ons paviljoen bestaat al een aantal jaar en is in 2021 concreet gemaakt met goedkeuring van de leden via een extra ALV op 4 november 2021.
Op deze ALV zijn naast de financiering van de reparatie van het dak, zonnepanelen en LED-verlichting voor de banen – ook de hierna genoemde verbouwingsplannen voor ons paviljoen goedgekeurd.

Naast een lening is gebruik gemaakt van de BOSA-subsidie (Stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accomodaties). Planmatig betekent dit dat een aantal stappen genomen moet worden, alvorens gestart kan worden met bijv. de verbouwing. Het volgende is op de ALV van november 2021 gecommuniceerd:

LED-verlichting is sinds de start van seizoen 2022 geplaatst. Het dak en de zonnepanelen zijn in de zomer van 2022 gerealiseerd. De verbouwing zal voor de start van seizoen 2023 afgerond zijn.

Doel verbouwing:

Een aantrekkelijk en fijn paviljoen voor alle leden en bezoekers.
Typisch ZTC – je voelt je er direct thuis, eenvoudig, fris en uitnodigend.
Van deze tijd, gezellig en slim ingericht – ook voor vrijwilligers achter de bar.

De verbouwingsplannen zijn in het voorjaar en de zomer van 2021 tot stand gekomen in samenspraak met verschillende leden en de barcommissie, en via voorstellen van betrokken aannemers en een meubelmaker. Je leest de verbouwingsplannen hier, inclusief verbetervoorstellen voor het interieur zoals een zwevende bar en verbeteringen in de keuken en onder de bar.

Gezien de in totaal flinke investeringen (LED, dak en zonnepanelen) en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de BOSA-subsidie – is er gekozen een aantal zaken op te pakken om te verbouwen. Dit betekent dat niet alles van de oorspronkelijke verbouwingsplannen direct gerealiseerd kan worden – zoals de plannen voor een nieuw interieur (zwevende bar langs het raam bijv.). Gaandeweg 2022 zal gekeken worden hoe ook dit gerealiseerd kan worden.
De verbouwingen in 2022 zijn opgedeeld in fase 1 en 2.

Fase 1 – Uitbreken bestuurskamer en vergroten ruimte achter de bar

De bestuurskamer is minder in gebruik en op bijvoorbeeld drukke competitiedagen is de ruimte in het paviljoen krap. Met de komst van corona is de wens voor meer ruimte nog relevanter. Ook zo voor de ruimte achter de bar.
Begin juli is deze verbouwing gerealiseerd:


Fase 2 – Opknappen hal, toiletten en kleedkamers

Behouden bestaande indeling. Fris en aantrekkelijk maken.

  • Vernieuwing muren, tegels, vloer, sanitair
  • Hergebruik bestaande materialen banken
  • Op orde voor zeker de komende 10 jaar, goed schoon te maken en volgens de geldende regels

In de wintermaanden wanneer ZTC dicht is, worden deze plannen gerealiseerd. Deze verbouwing is klaar voor de opening van seizoen 2023 (eind maart).

Voortgang


Fase 3 – Opfrissen centrale ruimte paviljoen

Uitnodiging: Do 6 april – Hoe ziet jouw opgeknapte ZTC paviljoen er uit? 
Denk en doe mee, samen maken we ZTC! Vanaf 18 uur bij ZTC, iedereen is welkom, ook voor of na je toss partijtje tennis!
Je hoeft niets voor te bereiden.

Andere vraag? Mail naar voorzitter@zuilensetennisclub.nl .