Veiligheidsbeleid & gedragsregels

ZTC wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan tennissen.

Streven is om in als ZTC tot breed gedragen gedragsregels te komen, een vertrouwenspersoon te hebben en een heldere procedure om melding te doen van ongewenst (sociaal) gedrag.
In samenspraak met de projectgroep veiligheid is daarom het veiligheidsbeleid opgesteld dat ter goedkeuring aan de ALV op 22 januari 2023 wordt voorgelegd.

Tot het ZTC veiligheidsbeleid er is (bekrachtigd op de jaarlijkse ALV), geldt voor ieder ZTC lid, elke ZTC vrijwilliger en alle betaalde krachten bij ZTC de Fairplay gedragscodes en reglementen zoals geformuleerd op de KNLTB website.


Melding doen en/of een vertrouwenspersoon spreken

Wanneer jij last hebt van ongewenst (sociaal) gedrag, op welke manier dan ook, aarzel niet om dat te melden. Het is niet jouw fout. Iedereen heeft het recht om veilig en met plezier bij ZTC te kunnen tennissen!

Eerste aanspreekpunt voor een melding is het bestuur. Een melding wordt in volledige vertrouwelijkheid behandeld. Je kunt je melding doen bij de voorzitter Anouschka Scholten: voorzitter@zuilensetennisclub.nl, of aan het secretariaat (dan zal je melding bekend zijn bij het voltallige bestuur): secretariaat@zuilensetennisclub.nl

Ook buiten ZTC kun je melding doen van ongewenst sociaal gedrag. Hiervoor staat een KNLTB vertrouwenspersoon tot jouw beschikking.

Uitgebreide informatie over grensoverschrijdend gedrag vind je op de website van Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF. Ook met Centrum Veilige Sport Nederland kun je vrijblijvend en in vertrouwelijkheid contact opnemen wanneer je vragen hebt over grensoverschrijdend (sociaal) gedrag.