Vertrouwenscontactpersonen & gedragsregels

De ZTC is een veilige vereniging waar iedereen met plezier kan tennissen. 

We vinden het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

Hiervoor zijn er twee Vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor tennissers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, en/of bestuursleden met een klacht of een vraag met betrekking tot de algemeen geldende gedragsregels.

“De belangrijkste rol van de vertrouwenscontactpersoon is om jouw gevoelens serieus te nemen, je inzicht te geven in de situatie en te adviseren hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. De vertrouwenscontactpersoon gaat hier vertrouwelijk mee om en laat de regie van het te volgen traject altijd bij jou.”


Met wat voor vragen kun je bij de vertrouwenscontactpersonen terecht?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag.

Met welke vragen kunnen de vertrouwenscontactpersonen je niet helpen?

  • Meningsverschillen met trainers of coaches
  • Klachten over teamindelingen
  • Sportinhoudelijke vragen

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen en hoe zijn zij bereikbaar?

De vertrouwenscontactpersonen van de Zuilense Tennis Club zijn vanaf januari 2023 aangesteld en zullen bij de start van het seizoen de NOC*NSF cursus vertrouwenscontactpersoon volgen.

Iris

Iris Smeehuijzen is getrouwd en moeder van 2 kinderen. Iris tennist al zo’n 12 jaar bij ZTC. Zij werkt in Amsterdam bij een televisie producent en is daar ook vertrouwenscontactpersoon.

Je kunt Iris bereiken via e-mail iris@zuilensetennisclub.nl
of telefoon +31 6 24227300

Ronald van Uden is in het dagelijks leven boekhouder. Hij doet dat sinds 2019 voor zichzelf samen met zijn jongste broert Erik. Bij de Zuilense Tennisclub is bijna iedereen wel bekend met één of meerdere van de “Van Udens”. Vader Ger is jaren actief lid geweest en zowel hijzelf als broers Paul en Erik zijn al van jongs af aan actief op de club. Ronald heeft in diverse commissies gezeten waardoor hij bekend is met het reilen en zeilen bij de club.

Ronald kun je bereiken via e-mail ronald@zuilensetennisclub.nl
of telefoon +31 6 12855300


Informatie en contactmogelijkheden buiten ZTC

Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF)

Als je liever contact hebt met iemand van buiten de vereniging dan kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport. Het e-mailadres is centrumveiligesport@nocnsf.nl

Centrum Veilige Sport heeft ook een telefonische hulplijn die op werkdagen gratis bereikbaar is van 8:30 tot 17:30 uur. Het telefoonnummer is 0900 – 2025590. 
Anoniem contact is ook mogelijk via Speak Up en anoniem chatten kan via FIER.
Kijk op de website van Centrum Veilige Sport Nederland voor alle contactmogelijkheden en meer informatie.


Gedragsregels

Voor ieder ZTC lid, elke ZTC vrijwilliger en alle betaalde krachten bij ZTC, gelden de Fairplay gedragscodes en reglementen zoals geformuleerd op de KNLTB website.


Veiligheidsbeleid ZTC

Het veiligheidsbeleid is een aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de ZTC. Het veiligheidsbeleid is goedgekeurd door de ALV op 22 januari 2023.