Plaatsen van competitieteams – criteria

Het eerste doel voor de VCL is altijd zorgen dat zoveel mogelijk mensen competitie kunnen spelen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hanteert de VCL de onderstaande criteria wanneer er geen plaats is voor alle teams die zich hebben ingeschreven voor de competitie.

 1. Teams bestaande uit 6 personen of meer (bij mix minimaal 3 heren en 3 dames) hebben voorrang.
  Hierbij geldt wel dat iedere opgegeven speler minstens 2 maal moet spelen, met uitzondering van bijzondere omstandigheden zoals blessures. Als er na de automatische plaatsing van teams met minimaal 6 personen nog ruimte is hebben teams met 5 personen voorrang. Dit om zoveel mogelijk mensen competitie te laten spelen en te voorkomen dat er invallers nodig zijn. Invallers zijn schaars aangezien de meeste mensen die competitie willen spelen al competitie spelen.
 2. Teams die promotie hebben afgedwongen door kampioen te worden in een competitievorm waar promotie mogelijk is, zijn automatisch geplaatst voor het jaar erop.
  Zij moeten zich dan wel inschrijven voor hetzelfde onderdeel en het team moet voor meer dan 50% uit dezelfde spelers bestaan.
 3. Teams dienen een 2e keus aan te geven.
  De VCL kan besluiten teams op te geven voor hun 2e keus als er daardoor meer teams geplaatst kunnen worden. Dit mag door teams niet geweigerd worden, doen ze dit wel dan worden ze automatisch uitgeloot. Teams die geplaatst worden voor hun 2e keus worden bij hun volgende inschrijving automatisch ingeloot voor hun 1e keus. Het team moet dan wel voor meer dan 50% uit dezelfde spelers bestaan. Deze voorrangspositie vervalt na 1 jaar. Geef je geen 2e keus op dan is de aanname dat er geen 2e keus is.
 4. De VCL kan een voorstel doen om teams samen te voegen om op die manier zoveel mogelijk mensen competitie te laten spelen.
 5. Als op basis van punt 1-4 nog geen indeling  gemaakt kan worden naar maatstaven van de KNLTB, dan wordt er geloot.
  Loting vindt plaats onder toezien van een afgevaardigde vanuit het bestuur.
 6. Teams die uitgeloot worden, zijn bij hun volgende inschrijving automatisch geplaatst.
  Dit kan ook voor hun 2e keus zijn, zie in dat geval regel 3. Het team moet dan wel voor meer dan 50% uit dezelfde spelers bestaan. Deze voorrangspositie vervalt na 1 jaar.

Meer informatie over de competitie, vind je op onze competitiepagina.

Vragen?

Stuur je vraag via mail naar de VCL en er wordt snel antwoord gegeven: vcl@zuilensetennisclub.nl .