Businessclub

clubhuis 1Sinds 21 maart 2012 bestaat ZTC 4 You.  De businessclub draagt de Zuilense tennisclub (ZTC) een warm hart toe en tracht door haar activiteiten ondermeer ZTC financieel te ondersteunen. Dat is 1 van haar doelstellingen, maar de businessclub wil meer.

De doelstellingen van ZTC 4 You laten zich het best als volg omschrijven:

1. Het organiseren van bijeenkomsten. Deze kunnen inhoudelijk en ook van ontspannende aard zijn, maar hebben altijd ten doel dat leden van de businessclub elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen, plezier kunnen maken en zakelijke afspraken kunnen maken.

2. Het financieel ondersteunen van ZTC, waarbij de besteding van de gelden mede door de businessclub worden bepaald.

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die bovenstaande doelstellingen ondersteunt. Een lidmaatschap per persoon bedraagt per jaar 200 euro. Hiervan komt 70% ten goede aan ZTC en de overige 30% worden gebruikt voor activiteiten voor de leden van de businessclub.

Op deze website vindt u informatie over (de activiteiten van) de businessclub, de regels en andere wetenswaardigheden.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Henk van Plateringen          06-54273550
Ger van Uden                  06-51554414