Baanonderhoud

Contactpersoon voor baanonderhoud:
Rene Griffioen – rene.griffioen@planet.nl

Om de gravelbanen in goede conditie te houden zijn er enkele spelregels afgesproken

– na élke partij sleepmethodemoeten de banen gesleept worden, bij voorkeur volgens het sleepschema (zie afbeelding)

– als na een forse regenbui plassen op de baan zijn ontstaan, dan is het het beste de plas op natuurlijke wijze te laten wegzakken. Nooit mag het water met een sleepnet verdeeld worden over de banen. Op de lange duur veroorzaakt dit dat de banen dichtslibben omdat het omgewoelde stof in de kleine poriën van de toplaag gaan zitten.

– als een net “naar beneden” hangt, is dit een teken dat er onderhoud aan de baan gepleegd wordt. De baan mag dan niet bespeeld worden.

– bij (nacht)vorst is het verboden de banen te betreden.

Bij vragen/opmerkingen: rene.griffioen@planet.nl