Algemeen

ZTC-95Jaar

De Zuilense Tennis Club (ZTC) werd opgericht op 16 mei 1925 en is daarmee een van de oudste tennisverenigingen in Nederland. Het was een particulier initiatief en dat heeft door de jaren heen in belangrijke mate het karakter van de club beïnvloed. Vele families zijn van ouder op kind lid (of lid geweest) van de ZTC. Nog steeds is er sprake van een particulier karakter, dat wil zeggen, de vereniging is financieel onafhankelijk en heeft de accommodatie in eigen beheer.  Onze vereniging heeft een familiair en recreatief karakter, maar biedt ook ruimte aan competitiespelers. Kenmerkend zijn: sportief zonder pretenties, gemoedelijk, informeel, open, vertrouwd, veilig en kleinschalig.
Meer informatie over de historie ? Kijk hier !

Hoe word ik lid van ZTC ?
De Zuilense Tennis Club heeft geen wachtlijst dus nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Om meer te weten over het lidmaatschap kijk snel hier.

Hoe raak ik thuis bij ZTC?
Er wordt drie keer per week getosst bij ZTC, dé gelegenheid om snel ingeburgerd te raken bij ZTC. Tennisles nemen en je laten indelen in een groepje is ook een manier om snel ZTC-leden te leren kennen: Je wordt ingedeeld op een bepaald niveau en vervolgens ligt het voor de hand om afspraken te maken met lesgenoten op andere dan de tennislestijden. Meehelpen in commissies, bardiensten, hulp aan de groundsman en baancoördinator, enige support op de competitiedagen, deelname aan evenementen e.d. zorgen er voor dat leden zich snel thuis voelen bij ZTC.

Hoe bereik ik ZTC ?

De Zuilense Tennis Club beschikt over een prachtig tennispark. Je kunt hieronder de routebeschrijving downloaden om ons te bereiken.

Routebeschrijving Zuilense Tennisclub

Uiteraard hebben we op de Zuilense Tennisclub ook afspraken hoe we met elkaar en de vereniging omgaan. Zie hieronder voor meer informatie:

Huishoudelijk Reglement
Baanreglement Zuilense Tennisclub