Het nieuwe toegangshek

Het was even wennen maar inmiddels maken alle leden gebruik van hun ledenpas om op het park te komen en het park te verlaten. Iedereen geeft gehoor aan het verzoek de oude ingang te laten voor wat die is, immers die oude uitrit blijft een gevaarlijke verkeerssituatie.

Voor alle duidelijkheid volgt nog even een korte uitleg hoe het werkt:

  • ga je naar het park toe, houdt dan de magneetstrip naar je toe (strip rechts/tegen de paalkant)
  • ga je van het park af, houdt dan de magneetstrip van je af (strip links/tegen de paalkant)
  • het toegangshek valt dankzij de dranger terug in het slot. Dit is een keuze die gemaakt is om ongewenste gasten te weren. Het is niet de bedoeling dat het hek open blijft staan, behalve bij evenementen zoals competitie, open toernooi, clubkampioenschappen en toss.
  • alleen leden van de ZTC die in het bezit zijn van een geldige ledenpas hebben toegang tot het park. Introducés zijn welkom, echter uitsluitend als zij willen kennismaken met de ZTC en het voornemen hebben lid te worden van onze club. De introducéregeling is niet bedoeld om met vrienden die geen lid zijn van de ZTC ‘zomaar’ een balletje te slaan.

Reacties zijn gesloten.