Bestuur

Het bestuur van de Zuilense Tennisclub is voornamelijk bezig met de lange termijnplanning van de club en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de Zuilense Tennisclub. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de algemene ledenvergadering.

Voorzitter: Bart van Meijl
mail: voorzitter@zuilensetennisclub.nl


Vice voorzitter: Manon Houter
mail: bar@zuilensetennisclub.nl


Secretaris: Sarah van der Heijden
mail: secretariaat@zuilensetennisclub.nl


Penningmeester: Wessel Rietman
mail: penningmeester@zuilensetennisclub.nl


Bestuurslid: Martine van Weerdenburg
mail: martine@zuilensetennisclub.nl